Japanese Kashira

$175.00

Japanese Kashira- Shakudo Nankoj ito maki no tennai

SKU: 946af8eb41c2 Categories: ,